Historijat Udruženja

SRCE ZA DJECU

Kreiramo bolju budućnost

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ osnovano je u aprilu 2003. godine. Tokom narednih 15 godina, Udruženje je od inicijalne ideje neformalne grupe roditelja i prijatelja djece oboljele od raka, izraslo u respektabilnu organizaciju koja broji preko 400 članova i koja je postala sinonim za borbu protiv raka kod djece u BiH. Djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama pružamo smještaj, hranu i psihosocijalnu podršku; organiziramo godišnje rehabilitacione kampove i pomažemo s nabavkom lijekova, medicinske opreme i tretmanima u inostranstvu; i kontinuirano unaprijeđujemo naše usluge i aktivnosti kako bi adekvatnije odgovorili na izazove koje ova opaka bolest nosi sa sobom.


Ipak, smatramo da naš najveći uspjeh počiva na zadržavanju fokusa naše pažnje na onom što je najbitnije, a to je jedan duboko ljudski, emotivan, prisan odnos prema djeci, njihovim roditeljima i porodicama, u najtežim momentima njihovih života. Nada za bolje sutra primarni je proizvod Udruženja Srce za djecu; sve što radimo vodi isključivo tome cilju.


Udruženje je od oktobra 2003. godine član Internacionalne konfederacije udruženja roditelja djece oboljele od raka (CCI), najveće svjetske mreže udruženja koja se bore protiv dječijeg raka i koja broji 188 organizacija iz 96 zemalja sa 5 kontinenata. Posebno smo ponosni na našu izvanrednu saradnju sa domaćim, regionalnim i međunarodnim ogranizacijama koje se bave liječenjem djece oboljele od raka, kao i institucijama vlasti u BiH, koja je direktni rezultat našeg transparentnog, odgovornog poslovanja.


Udruženje Srce za djecu danas ima preko 400 članova. Redovno unaprijeđujemo naše usluge, dodajemo aktivnosti i širimo opseg djelovanja kako bi adekvatnije odgovorili na izazove koji stoje pred djecom oboljelom od raka i njihovim porodicama.

 

Neka od naših postignuća i aktivnosti

 

  • 2016. godine svečano smo otvorili Roditeljsku kuću, dom za smještaj djece i njihovih porodica
  • 15 godina pružamo psihosocijalnu podršku oboljeloj djeci i roditeljima
  • Uspješno smo organizovali i održali jedanaest (11) rehabilitacionih kampova na planini
  • Redovno nabavljamo lijekove i medicinsku opremu za potrebe pedijatrijskih Hematoonkoloških odjeljenja 
  • Pomogli smo pri izmiještanju više od pedesetoro djece na liječenje van BiH

 

 

Udruženje kroz godine 

 

2003. Naše Udruženje osnovano kao sestrinsko udruženje Een Häerz fir kriibskrank Kanner asbl iz Luksemburga
2004. Prvo učešće na međunarodnoj konferenciji ICCCPO-a u Oslu 
2005. Prvo učešće na međunarodnom rehabilitacionom kampu Barretstown u Irskoj 
2006. Uspostavljena saradnja sa Fondacijom Lösev iz Turske
2007. Prva regionalna konferencija srodnih udruženja održana u Sarajevu
2008. Prvi rehabilitacioni kamp u Neumu
2009. Gradska uprava Grada Sarajeva ustupila Udruženju stan na korištenje za smještaj roditelja 
2010. Humanitarni projekat Linija života sa TVSA
2011. Pokrenuta inicijativa za izgradnju Roditeljske kuće
2012. Potpisan sporazum o izmještanju djece u Italiju u sklopu projekta „Amra“
2013. Donatorska noć Biznis i humanost
2014. Postavljen kamen temeljac za izgradnju Roditeljske kuće
2015. Na inicijativu Udruženja, osteosarkom uvršten u Pravilnik o izmještanju
2016. Svečano otvorena Roditeljska kuća
2017. Gala donatorsko veče Super Recept sa Hayat televizijom
2018. Urađeno strateško planiranje i rebrendiranje Udruženja
2019. Najavljena izgradnja Roditeljske kuće u Tuzli