MladiCe

MladiCe

mreža mladih izliječenih od raka

 

MladiCe predstavljaju mrežu mladih izliječenih od raka. Aktivna smo grupa u sklopu našeg Udruženja 'Srce za djecu oboljelu od raka'. MladiCe su osnovane 2011. godine po uzoru na evropske grupe mladih liječenih od raka. Prisustvom na kampu u Luksemburgu, naši Neira i David donijeli su ideju u Bosnu i Hercegovinu, te 2011. godine i ozvaničili našu grupu. MladiCe trenutno broje 25 članova, a naš broj je u stalnom porastu. Neke od naših glavnih aktivnosti su:

  • podrška oboljelim mališanima i njihovim roditeljima
  • volontiranje u Roditeljskoj kući
  • volontiranje na rehabilitacionim kampovima
  • realizacija aktivnosti s ciljem širenja svijesti o dječijem raku 

Pored ovih aktivnosti svaka MladiCa ima svoje interese i hobije koje na neki način poveže sa Udruženjem, pa tako imamo MladiCe koje organizuju kreativne radionice sa dječicom koja se liječe, koje pomažu pri izmještanju djece na liječenje u inostranstvo, tu su i oni koju su posebno nadareni za fotografiju, zatim za pisanje pa nam nije strano ni pisanje samih članaka ili objava na stranici Udruženja.

 

Našoj grupi mogu se pridružiti svi koji su liječeni od raka a imaju 16 godina ili više. Zajedno rušimo granice i mijenjamo svijest javnosti.

 

Naš zadatak je da, zajedno sa timom Udruženja, radimo na vlastitom osnaživanju, edukaciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji, te na osvještenju javnosti o raku kod djece i problemima s kojima se susreću tokom i nakon liječenja. Međutim, možda je najvrijednije od svega to što vlastitim iskustvom svima stavljamo na znanje da je rak pobjediv.

Kroz poseban Fond za stipendiranje, MladiCe ostvaruju pravo na stipendiranje tokom svog fakultetskog obrazovanja.

 

Svaki od njih je jedna priča o ljudskoj hrabrosti koja nema granice.

Jednim klikom ispod svake slike, pročitajte njihove životne priče!

 

 

Kontakt

Harun Šabić harun.sabic@srcezadjecu.ba

Fond za stipendiranje