Rehabilitacija

Rehabilitacija nakon bolničkog liječenja

Terapeutska rekreacija za tijelo i um, već punih 12 godina


Liječenje od raka je veoma dug, težak i traumatičan proces, koji zahtijeva kontinuiranu i dugotrajnu izolaciju djeteta od društva, i koji uvijek rezultira narušavanjem normalnog djetinjstva. Djeci nedostaje njihov dom, matična sredina i sve one aktivnosti koju ostala djeca nesmetano obavljaju. Po završetku bolničkog dijela liječenja, djeca se vraćaju u svoju matičnu sredinu i, vrlo često, imaju problema sa resocijalizacijom i stigmom društva.

 
Udruženje, svake godine, pruža posebno osmišljen program rehabilitacionog kampa za djecu oboljelu i liječenu raka i njihove roditelje. Čitav program je besplatan, uključujući smještaj, hranu, aktivnosti i medicinsku skrb. Rehabilitacioni kamp se finansira donacijama, grantovima i aktivnostima Udruženja.

 

CILJEVI KAMPA

 • Jačanje imuniteta, otpornosti i fizičke izdržljivosti djece
 • Psihosocijalno jačanje
 • Jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i uključivanje u grupu vršnjaka
 • Povećanje nezavisnosti, samouvjerenosti, otvorenosti prema novim stvarima i iskustvima
 • Socijalno jačanje – pozitivan utjecaj grupe, resocijalizacija i povratak u matičnu sredinu
 • Smanjenje stresa, anksioznosti, poticanje kreativnog izričaja i pozitivnog stava
 • Jačanje porodičnih veza
 • Podizanje svijesti o dječijem raku i posljedicama liječenja 

 

AKTIVNOSTI KAMPA

 • jutarnja gimnastika
 • škola jahanja / škola plivanja / škola brdskog biciklizma
 • sportske aktivnosti / porodična olimpijada
 • psihološke i pedagoške radionice
 • kreativne i likovne radionice
 • društvene igre, zabava, talent show, kinđurijada
 • teatar / dramska sekcija / scenografija
 • muzičke radionice / hor / ples
 • šetnja
 • druženje
 • nutricionističke radionice i stručno ljekarsko savjetovalište za roditelje
 • fizioterapija za djecu i roditelje
 • team building
 • pokazne vježbe sa gostima kampa


Programske aktivnosti kampa bazirane su na emocionalnim potrebama djece liječene od raka te njihovih roditelja, braće i sestara, kao i na fizičkim i medicinskim aspektima prilagodbe nakon završetka liječenja. Rehabilitacija i programske aktivnosti kampa doprinose uspostavljanju psiholoških veza izmedju roditelja koji dijele slična iskustva i protokole liječenja. Kamp im omogućava da se bolje nose sa situacijom u kojoj su se našli dok se, u isto vrijeme, pruža edukacija i psihosocijalna pomoć čitavoj porodici. Učešćem u rekreativnim i terapeutskim aktivnostima, porodice provode vrijeme skupa i imaju priliku da se bolje upoznaju i povežu, i time, sami sebi, kreiraju mrežu podrške za budućnost.


Program terapeutske rehabilitacije i rekreacije takođe je namijenjen i djeci oboljeloj od raka koji se još uvijek nalaze na terapiji održavanja i čije stanje i liječenje još uvijek zahtijeva izolaciju u određenoj mjeri. Tako oni imaju priliku boraviti na planini sa svojom užom porodicom, te na taj način ostvariti ponovni dodir sa vanjskom sredinom i napraviti prve korake ka integraciji u društvenu zajednicu.

 

Donatori Rehabilitacionog kampa 2019. godine 

    Općina Travnik 

Ogledalce - Salon lijepih frizura

 


PODRŽITE DJEČIJU REHABILITACIJU

 

Za sva pitanja i savjete u vezi programa rehabilitacije obratite se koordinatoru kampa na:

info@srcezadjecu.ba ili telefon 033 215 416.