Uprava

UPRAVA

 Upravu Udruženja čine roditelji djece oboljele i liječene od raka sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

 

SKUPŠTINA

Atifa Buldić-Bešićpredsjednica Skupštine

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi i članice Udruženja i održava se jednom godišnje.

 

 

UPRAVNI ODBOR

Advija Arslan, predsjednica
Džemil Špago, potpredsjednik Nejla Burilović, član
Sanela Bostandžija Halilović, član Elma Hasanspahić, član
Fikret Šabić, član Hivzija Kalić, član

Upravni odbor Udruženja nadležan je za upravljanje imovinom Udruženja, te radi na podizanju mjera zaštite interesa i rada Udruženja.

 

NADZORNI ODBOR 

Mirela Hamidović, predsjednica
Muvedeta Nizić, član Amira Buljubašić, član

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad pravilnom primjenom Zakona, Statuta i općih akata Udruženja, a naročito nadgleda materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja.